Onderzoek:

100% ervaart verandering na Reconnectie

Van 305 personen, die naar het effect van de Reconnectie werden gevraagd, gaf 100% te kennen één of andere verandering te hebben ondergaan. Van deze groep gaf 41% aan verandering in werk/carriëre of levenspad te hebben ervaren, 27% verandering in de geestestoestand, 11% in relaties, 10% in emoties, 9% spiritueel en 2% verandering in het fysieke welzijn.

Survey onder 305 personen, Universiteit van Arizona

Survey onder 305 personen, Universiteit van Arizona


 

Belangstelling beroemde wetenschappers

Professor Gary Schwartz

Professor Gary Schwartz

Reconnective Healing® staat volop in de belangstelling
bij vele (medische) wetenschappers van ziekenhuizen en universiteiten, zoals het Jackson Memorial Hospital en de Universiteiten van onder meer Miami, Minnesota en Arizona. Na de opmerkelijke uitkomsten, zijn veel onderzoeken vele malen herhaald. De resultaten waren steeds vergelijkbaar en positief.

Professor Schwartz
Er vinden diverse nieuwe onderzoeken, labtesten en klinische studies plaats onder leiding van bekende wetenschappers zoals Professor Gary Schwartz (foto hierboven) van de Universiteit van Arizona.

Resultaten wetenschappelijk onderzoek

Reconnective Healing® en The Reconnection® worden allebei al jarenlang uitgebreid aan wetenschappelijk onderzoek onderworpen. De meest opvallende resultaten tot nu toe zijn hieronder weergegeven.

a) De frequenties van Reconnective Healing® zijn sterk en waar te nemen met behulp van fysieke sensatietests (aangetoond in dubbelblind onderzoek).

 

b) Tijdens een ander experiment werd het elektromagnetische veld rondom de handen van deelnemers vóór en na een Reconnective Healingseminar gemeten. Het veld bleek sterk te zijn toegenomen. Dat sluit aan bij ander onderzoek dat werd gedaan naar bio-energetische healing (in het algemeen). Daarbij werd gevonden dat een hoog elektromagnetisch energieniveau in de handen van de practitioner een verschuiving kan bewerkstellingen van ziekte naar gezondheid.

 

c) Tijdens Reconnective Healing® sessies treedt significante verandering in de hersenen en de activiteit van het hart op bij zowel de cliënt als de practitioner. Dat werd aangetoond met EEG's en ECG's. Onderstaande grafiek geeft de hartslag weer vóór de healing (linker vlak), tijdens de healing (gele vlak) en daarna (rechter vlak). Zowel de hartslag zelf als de variatie daarin werden 'rustiger'.

Hartslag en variatie daarin wordt rustiger tijdens interactie met Frequenties

Hartslag en variatie daarin wordt rustiger tijdens interactie met Frequenties

 

d) Er zijn ook verandering in de hoeveelheid absorptie van gammastraling gemeten gedurende sessies. Normaal straalt het lichaam een onschadelijke hoeveelheid gammastraling uit. Tijdens Reconnective Healing® sessies nemen zowel de practitioner als de cliënt die straling op. Ander onderzoek naar bio-energetische healing heeft een link aangetoond tussen absorptie van gammastraling en genezing.

 

Verandering in thermodynamische energie zo groot als een stijging van 300 graden Celsius

Verandering in thermodynamische energie zo groot als een stijging van 300 graden Celsius

e) Tijdens een Reconnective Healing seminar werden er diverse metingen verricht in de werkruimte vanaf enkele uren voor de start tot het einde van het seminar. Wetenschappers ontdekten een enorme verandering in de thermodynamische vrije energie van de ruimte.

Na twee dagen was de toename van die energie zó groot, dat die vergelijkbaar is met een temperatuurstijging van 300 graden Celcius, terwijl de feitelijke temperatuur nauwelijks was gestegen. Soortgelijke resultaten zijn inmiddels ook tijdens andere seminars gevonden. Zie ook de video van Dr William Tiller onderaan deze pagina.

 

Kirlian fotografie vóór (links) en tijdens (rechts) de sessie

Kirlian fotografie vóór (links) en tijdens (rechts) de sessie

f) Labmetingen tonen aan dat Reconnective Healing practitioners een verhoogde hoeveelheid licht en andere elektromagnetische frequenties rondom hun lichaam uitstralen. Ze kunnen ze 'aanzetten' en de amplitude en oscillatie van de magnetische frequenties vergroten. Die veranderingen zijn ook zichtbaar gemaakt met bijvoorbeeld Kirlian fotografie. De foto hiernaast laat de energie in de handen van de practitioner zien vóór (links) en tijdens (rechts) de sessie.

 

 

g) Bij wetenschappelijk onderzoek in laboratoria is gebleken dat Reconnective Healing practitioners verandering in DNA kunnen bewerkstelligen. Voor dit experiment gebruikte men planten, waarvan de bladeren waren beschadigd. Het DNA van die bladeren herstelde sneller na toepassing van de Reconnective Healing® frequenties, dan dat dit het geval was bij Reiki en andere healingsvormen.

 

h) In een ander onderzoek kreeg de ene groep planten wél sessies met Reconnective Healing® frequenties en de andere niet. Er werden losse bladeren in potjes geplant. De practitioners kregen een foto van die blaadjes en deden per dag vier healings op afstand. Na 90 dagen waren die bladeren nog steeds in leven, terwijl de andere na 30 dagen dood waren.