The Reconnection

333 euro: 

"Het kost net zo veel als 4 consulten"

Natuurlijk is het zo dat een bedrag van 333 euro voor de meesten van ons een heleboel geld is. Datzelfde geldt ook voor Herma, alleenstaande ouder met twee pubers.

"Ik moest best slikken toen ik begreep dat een Reconnectie 333 euro kost", vertelt ze. "Ik heb veel geldzorgen en omdat het moeilijk is om je voorstellen wat zo'n Reconnectie zou kunnen opleveren, maakt dat het extra moeilijk om zoveel geld uit te geven.
Uiteindelijk bedacht ik me dat die 333 euro in feite maar iets meer is dan 4 consulten van 80 euro. Het verschil is alleen dat je het geld in één keer uitgeeft, omdat je twee sessies van twee uur doet, die vlak na elkaar zijn. Dat voelde voor mij toch ánders, vooral omdat ik het geld aan mezelf besteed. In feite is dat ook onzin, wat alles wat bijdraagt aan mijn welzijn als ouder is ook goed voor mijn kinderen, maar ja.... zo zijn moeders nou eenmaal", zegt Herma.

Vriendin van Chav
Gezien het feit dat Herma en Chav elkaar al jaren kennen vond Herma het belangrijk om anderen haar gedachtengang kenbaar te maken. "Ik heb een aantal Reconnective Healing sessies gedaan die veel opgeleverd hebben. Daardoor werd ik heel nieuwsgierig wat de Reconnectie zou kunnen betekenen. Als ik het geld voor het opscheppen had gehad, dan had ik geen seconde getwijfeld! Misschien zijn er wel mensen die denken dat ik dit allemaal zeg omdat we vriendinnen zijn, maar dat risico neem ik dan maar. Wie mij goed kent, weet dat ik niet zo maar onzin ga rondstrooien", lacht Herma. "Ik hoop gewoon dat mijn 'nuchtere optelsom' anderen ook zal helpen om te durven investeren in zichzelf".

Wat is The Reconnection®?

Bij The Reconnection® worden de energiebanen van ons lichaam, ook wel meridiaanlijnen genoemd, opnieuw verbonden met de energiebanen (leylijnen) van de aarde en het heelal. In de oudheid waren deze lijnen allemaal verbonden, maar in de loop der tijd zijn ze 'losgeraakt'. Als de connecties worden hersteld, The Reconnection® genoemd, dan kan men een soort supersprong vooruit maken op zijn levenspad.

Wat houdt die supersprong in?

Bij The Reconnection® vindt een 'totale upgrade' plaats. Door een herverbinding met de energiebanen kan er in het gehele bestaan van de persoon enorme vooruitgang plaatsvinden. Zo kunnen bijvoorbeeld belangrijke levensvragen opgelost worden, kan men meer richting geven aan het eigen leven of kunnen bepaalde vaardigheden zich in snel tempo ontwikkelen.
Bovendien kan zich dit binnen een paar dagen manifesteren, terwijl daar normaal gesproken langdurig en hard voor moet worden gewerkt. Sommige mensen voelen zich 'een nieuw mens' of 'gelukkig weer helemaal de oude'. Elke beleving is uiteraard uniek, maar vaak wordt het als '(weer) jezelf zijn' omschreven.

Wat kan men verwachten?Unlimited

De meerderheid beleeft The Reconnection® als een zeer speciale gebeurtenis. Zoals eerder gezegd komt door dit proces een persoonlijke 'upgrade' tot stand.

De effecten verschillen per persoon en zouden grofweg in vier categorieën kunnen worden ingedeeld:

1) Als iemand zich al op het 'gewenste' levenspad bevindt dan ervaart die persoon vaak bevestiging en versteviging van dit pad.

2) Als men het passende levenspad nog niet had gevonden, dan ontvouwt zich die weg vaak in een sneltreinvaart. De persoon heeft het gevoel 'het draaiboek van het leven te hebben ontvangen'. Hij/zij krijgt dan in één klap inzicht in het levenspad en kan op eigen kracht alle gewenste mogelijkheden realiseren.

3) Een deel van de mensen (h)erkent dit enorme scala aan mogelijkheden wel, maar kan nog geen volledige invulling geven aan de uitvoering daarvan. Ook kan het zijn dat men zóveel keuzemogelijkheden ziet dat een 'richting kiezen' voor vraagtekens zorgt. In de meeste gevallen heeft men enige tijd nodig om 'de goede weg' te vinden. 

4) Bij sommigen kost herkenning van de upgrade tijd en is bewustwording onderdeel van dit proces. Men kan dan het idee hebben 'dat er niets is gebeurd'. Indien gewenst kan hierop afgestemde begeleiding door ConnectingWorks uitkomst bieden om optimaal van de effecten te kunnen profiteren.

Hoe verloopt het proces?

The Reconnection® neemt twee sessies in beslag. Tussen de eerste en de tweede sessie zit minimaal één slaapcyclus en maximaal 72 uur. In de meeste gevallen zullen er aan The Reconnection® één of meerdere Reconnective Healing® sessies vooraf zijn gegaan. Dat heeft voordelen, omdat de lichaamscellen (en uiteraard ook de persoon zelf) dan al enigszins gewend zijn aan het werken met bepaalde frequenties. Noodzakelijk is het echter niet.
Tijdens de sessies ligt de cliënt geheel gekleed (zonder schoenen) op zijn rug op de massagetafel. De practitioner raakt de cliënt niet aan. De cliënt hoeft níets anders te doen dan waar te nemen en zich lekker te ontspannen. Actief meewerken (lichamelijk, mentaal of spiritueel) is niet nodig en niet gewenst. Beide sessies duren maximaal twee uur.
Er zijn geen restricties met betrekking tot The Reconnection®, afgezien van het verzoek op sessiedagen geen parfums te gebruiken omdat (sterke) geuren bepaalde zintuigelijke waarnemingen kunnen overheersen.
De prijs van de gehele Reconnection is internationaal vastgesteld op 333 euro.

The Reconnection® hoeft en kan slechts éénmalig in een mensenleven worden uitgevoerd.