Wat is Reconnective Healing?

In de video hiernaast legt Eric Pearl uit wat Reconnective Healing® is, en wat The Reconnection® is. Klik op het tandwieltje om de video op "Dutch" te zetten voor Nederlandse ondertiteling!

Reconnective Healing® is een nieuwe vorm van healing, waarbij wordt gewerkt met frequenties (trillingen) die licht, energie en informatie bevatten. De balans van zowel lichaam als geest kan hierdoor worden hersteld. Het zorgt voor een terugkeer naar een optimale staat van balans.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Onze lichaamscellen bevatten licht, dat alleen waarneembaar is met speciale apparatuur. Dat licht speelt een centrale rol bij de gezondheid. Als er iets in de gezondheid verandert, verandert er tevens iets in de hoeveelheid licht. De lichtdeeltjes in de cellen 'vernieuwen' ons op een natuurlijke wijze.
Bij celvernieuwing wordt alle informatie in de cellen gekopieerd, dus zolang de inhoud van de cel gezonde informatie bevat blijven we gezond: ons 'zelfgenezend vermogen'. Indien een cel echter 'ongezonde' informatie bevat, dan wordt telkens díe informatie naar de nieuwe cel overgebracht.

Door Reconnective Healing® wordt de balans van lichaam en geest hersteld. Men veronderstelt dat hierbij ook de lichtuitstraling van de cellen verbetert, doordat ze meetrillen met de nieuwe frequenties. Zodra de cellen weer de normale, gezonde informatie bevatten, dan kan het zelfgenezend vermogen weer functioneren.
Reconnective Healing® wordt al langere tijd uitgebreid wetenschappelijk onderzocht. In elk geval is inmiddels gebleken dat er bij deze healingsvorm versneld herstel van beschadigd DNA optreedt. Dat DNA speelt ook weer een sleutelrol bij de eerder genoemde celvernieuwing. Reconnective Healing® en The Reconnection® zijn ontwikkeld door dr. Eric Pearl.

Professor Emeritus Dr. William Tiller zegt dat wanneer informatie gedragen door de Reconnective Healing Frequenties™ wordt geïntroduceerd, het voor coherentie en orde zorgt. Met andere woorden, grotere harmonie en balans in onszelf.

 

Wat is het verschil met andere healingsvormen?

Reconnective Healing® gaat verder dan alle andere vormen van energiewerk (bijvoorbeeld Reiki en Quantum Touch). Die vormen werken vaak met een deel van het totale energie-spectrum. Reconnective Healing® geeft toegang tot het totaalspectrum van zowel licht, energie als informatie.

Je kunt de RH Frequenties™ niet echt vergelijken met “andere” frequenties omdat er niet echt “andere” frequenties zijn. Volgens wat we het beste kunnen afleiden uit de wetenschappelijke resultaten tot nu toe, lijkt het RH frequentiespectrum alle bekende healingsfrequenties die nu bestaan, te bevatten of behelzen, plus daarbij nog veel, veel meer wat hier nog niet gezien is.

Hoe snel gaat healing?

De healing zelf kan in een oogwenk plaatsvinden. Er wordt tenslotte gewerkt met de snelheid van licht. Ook de alomvattendheid van het RH frequentiespectrum zou ervoor zorgen dat je vaak niet terug hoeft te komen voor meerdere sessies, zoals vaak het geval is met “energie healing” therapieën of technieken. Dit is omdat pure healing niet langer duurt dan een knip met de vingers, een moment van verbinding, en vaak onmiddellijk gebeurt.

Waar soms wel wat tijd voor nodig is, is het kunnen integreren van de nieuwe balans. Dat gebeurt niet altijd op een bewust niveau. Soms zijn er meerdere sessies nodig om de lichaamscellen te gewennen om blijvend de nieuwe frequenties aan te nemen. Het is aan de persoon die de healing ontvangt hoeveel sessies er nodig zijn om te kiezen de healing te kunnen accepteren. Sommigen zullen verkiezen om meer dan één sessie te doen. Meestal worden één tot drie afspraken gepland, maar in sommige gevallen kan uitbreiding met enkele sessies wenselijk zijn. Bij Reconnective Healing® zijn wekelijkse of maandelijkse herhalingen onnodig.

Wat kan men verwachten?

De eerste afspraak neemt ongeveer 75 minuten in beslag. Naast de healing wordt dan nader kennis gemaakt en uitleg gegeven. Vervolgafspraken duren 45 minuten tot een uur. Tijdens een healing ligt de cliënt geheel gekleed (zonder schoenen) op een massagetafel. De practitioner raakt de cliënt niet aan. De cliënt wordt uitgenodigd níets anders te doen dan waar te nemen. Actief meewerken, mediteren, ademhalingstechnieken, visualiseren of anderszins 'helpen' is niet nodig en niet gewenst. Want dat helpt niet 🙂 Het zal simpelweg hetgeen wat je in je eentje kan doen tot uitwerking hebben en interfereren met de mogelijkheid om van de volwaardigheid en realiteit van de ervaring te kunnen genieten. En als dat het geval is, kun je net zo goed thuis blijven of blijven doen wat je al deed, nietwaar? Wanneer je bereid bent om los te laten en geen poging doet om te “sturen” of de ervaring te versterken, wanneer je ego voldoende uit de weg is zodat je niet probeert om van iets moois nog mooier te maken (de “lelie vergulden”), dan ben je klaar om te ervaren wat Reconnective Healing® anders maakt, wat The Reconnection® echt maakt.

Elke healing is uniek en iedereen ervaart een sessie weer anders. De meeste mensen ervaren een healing als ontspannend en prettig. Zowel voor, tijdens als na een healing kan men (soms dagen of weken) bepaalde ervaringen of sensaties hebben. Het resultaat is daar echter niet afhankelijk van.

De prijs van een sessie bedraagt 80 euro. Wilt u eens een sessie ervaren? Neem dan contact op voor een afspraak.

 

Wil je meer weten over Reconnective Healing® en/of toekomstige trainingsprogramma's?

Kom dan naar één van de lezingen bij jou in de buurt. Ga naar de pagina met lezingen en evenementen voor meer informatie!


"Zenuwbanen nu 99% hersteld"

"Uiteraard werd ik (als broer van Chav) destijds uitgenodigd om als 'proefkonijn' mee te werken aan haar oefensessies. Bijna 2 jaar geleden kreeg ik een 'Parese van Bell', waarbij de zenuwen in het gezicht worden aangetast. Mijn mond was scheef en mijn linkeroog wilde niet meer dicht.

Na een jaar was het meeste wel hersteld, maar bleek een zenuw verkeerd aan elkaar gegroeid. Hierdoor ging mijn linkeroog dicht als ik mijn mondspieren gebruikte.

Na drie healings is dat voor 99% hersteld en merk ik het alléén nog bij het scheren als ik mijn mond erg scheef trek. Ik ben mijn zussie heel dankbaar voor dit superresultaat!'

Ay


Wetenschappelijke bewijzen

Onderzoeken naar de effectiviteit van zowel Reconnective Healing® als The Reconnection® hebben bijzondere feiten aan het licht gebracht:

• Het versnelt herstel van beschadigd DNA.

• Significante verandering in de activiteit van de hersenen en het hart bij zowel de practitioner als de client.

• Na The Reconnection® meldt 41% van de mensen veranderingen in werk, levenspad of carriëre, 27% verandering in 'geestestoestand', 10% van hun emoties, 10% meldt relationele veranderingen, 9% spirituele veranderingen en 2% verandering in fysiek welzijn. Van de 305 onderzochte personen meldde 100% één of andere verandering in hun leven.

• De frequenties zijn sterk en waar te nemen met behulp van fysieke sensatietests (aangetoond in dubbelblind onderzoek).

Klik hier voor meer informatie.