Wat is Reconnective Healing® voor dieren?

Reconnective Healing® voor dieren is een vorm van healing, waarbij de balans in lichaam en geest weer kan worden hersteld.

Chav met haar grijze roodstaart papegaai Diva

Chav met haar grijze roodstaart papegaai Diva

Zo kunnen (gezondheids)problemen verminderen of verdwijnen. Wetenschappelijk onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat versneld herstel van beschadigd DNA optreedt bij deze vorm van healing.

De practitioner werkt met frequenties (trillingen) die licht, energie en informatie bevatten. Alle lichaamscellen van zowel mens als dier bevatten licht. Als er iets met de gezondheid aan de hand is verandert die hoeveelheid licht. Men veronderstelt dat bij Reconnective Healing® de lichtuitstraling van de cellen wordt verbeterd.

Zeer geschikt voor dieren

Juist bij dieren heeft Reconnective Healing® vaak prima resultaat. Dieren zijn onbevooroordeeld en blijken heel ontvankelijk voor deze healingsvorm. In veel gevallen is zelfs duidelijk merkbaar dat het dier zich ontspant en is het voor zowel de practitioner als de eigenaar zichtbaar dat het dier geniet van de healing. 

Chav is officieel getraind in het faciliteren van Reconnective Healing® voor dieren.

Wat zijn voordelen van deze werkwijze?

Paard in rust

De werkwijze van Reconnective Healing® heeft voor het dier (en diens baas of bazin) een aantal voordelen:
1) In vrijwel alle gevallen vindt de sessie in de eigen omgeving van het dier plaats (thuisbezoek), zodat er geen extra stress door vervoer en de vreemde omgeving optreedt.
2) Het dier wordt tijdens de healing niet fysiek aangeraakt en dat betekent dat het gewoon vrij in een bepaalde ruimte mag rondlopen. Het dier hoeft dus niet gedwongen op één plaats (behandeltafel) te worden gehouden.

Hoe snel gaat healing?

De healing zelf kan in een oogwenk plaatsvinden. Er wordt tenslotte gewerkt met de snelheid van licht. Waar soms wel wat tijd voor nodig is, is het kunnen 'verwerken' van de vernieuwde balans. Het dier (of beter gezegd: zijn lichaam) heeft soms oefening nodig om de nieuwe, gezonde frequenties vast te kunnen houden. Meestal worden één tot drie afspraken gepland, maar in sommige gevallen kan uitbreiding met enkele sessies wenselijk zijn. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als men na elke sessie weer verandering/verbetering bemerkt. In dat geval zouden enkele aanvullende sessies het resultaat nog kunnen optimaliseren.

Bij Reconnective Healing® voor dieren is echter nooit sprake van (langdurige) series afspraken, waarbij wekelijkse of maandelijkse herhalingen noodzakelijk zouden zijn.

Wat kan men verwachten?

De eerste afspraak neemt ongeveer anderhalf uur in beslag. Naast de healing wordt dan nader kennis gemaakt en uitleg gegeven. Vervolgafspraken duren 30-60 minuten.

Babykonijntje

Soms treden tijdens of na de healing bepaalde verschijnselen op (bijvoorbeeld kleine spierbewegingen), maar het resultaat staat daar geheel los van. Voorafgaand aan de afspraak wordt de situatie telefonisch uitgebreid in kaart gebracht om een zo goed mogelijke situatie te kunnen creëren voor de sessie.
De kosten van een sessie zijn 50 euro voor huisdieren en 70 euro voor andere dieren. Afhankelijk van de reisafstand worden extra kosten in rekening gebracht.

Wetenschappelijke bewijzen

Onderzoeken naar de effectiviteit van zowel Reconnective Healing® als The Reconnection® hebben bijzondere feiten aan het licht gebracht.

Onderstaand volgt een greep uit de resultaten:

• Het versnelt herstel van beschadigd DNA.

• Significante verandering in de activiteit van de hersenen en het hart bij zowel de practitioner als de client.

• Na The Reconnection® meldt 41% van de mensen veranderingen in werk, carriëre of hun levenspad, 27% verandering van 'geestestoestand', 10% van hun emoties, 10% meldt relationele veranderingen, 9% spirituele veranderingen en 2% verandering in fysiek welzijn. Van de 305 onderzochte personen meldde 100% één of andere verandering in hun leven.

• De frequenties zijn sterk en waar te nemen met behulp van fysieke sensatietests (aangetoond in dubbelblind onderzoek).

Klik hier voor meer informatie.


 

Over Eric Pearl

Eric-kleinDr. Eric Pearl is een chiropractor, die ontdekte dat zijn patiënten ineens wonderlijke verbetering of zelfs genezing van hun klachten rapporteerden. Dit effect trad op nadat hij zelf The Reconnection® had ondergaan. Inmiddels is hij wereldwijd bekend geworden en heeft zelfs op hun verzoek met de United Nations gesproken over zijn werk.

Klik hier voor meer achtergrondinformatie.