Nemen uitsluitend mensen met een achtergrond op het gebied van healing deel aan deze seminars?

We zien dat we een divers publiek van deelnemers voor onze trainingen aantrekken. Natuurlijk hebben sommigen vaardigheden in diverse modaliteiten en soms zijn ze jaren, soms zelfs tientallen jaren, bij zulk werk betrokken geweest. Echter, evenveel of soms méér mensen die deelnemen hebben nooit iets op dit gebied gedaan. Er zijn wereldwijd bijna 90.000 practitioners getraind in dit werk. Ongeveer 25% daarvan zijn dokters, chiropractors, osteopaten, verpleegkundigen, fysio- en massagetherapeuten, psychologen, geestelijken en medisch onderzoekers. Wellicht bestaat nog eens 25% uit practitioners en Master Teachers in de verschillende energie healingstechnieken; Reiki, Johrei, Jin Shin, Qi Gong, Pranic Healing en vele anderen. Deze mensen komen naar ons om hun “technieken” te overstijgen en zich naar niveau’s te begeven waar ze voorheen geen toegang toe hadden. De resterende grove 50% zijn mensen wiens achtergrond ogenschijnlijk ongerelateerd is aan healing, waaronder bankiers, computertechnici, zakelijke leidinggevenden, verkozen politici, schoonheidsspecialisten en sociaal werkers. Met andere woorden, er komen mensen van alle leeftijden en van alle lagen van de bevolking. Iedereen is op zoek naar iets méér, en dit is iets méér, toegankelijk voor iedereen, ongeacht de achtergrond of ervaring. Ongeacht je niveau van ervaring dat je meebrengt, je zult je naar een niveau begeven dat ver af ligt van hetgeen je had toen je binnen kwam, en je zult succesvol functioneren op datzelfde hoge niveau. Echt.

Posted in: Trainingsprogramma's 2017