Kan iedereen dit leren?

Iedereen kan dit werk leren. We hebben nog niemand gehad die deelnam aan een trainingsprogramma die niet kon leren hoe de nieuwe frequenties van energie, licht en informatie aan te wenden. De vraag is of ze bereid zijn de traditionele energie healingstechnieken en rituelen gebaseerd op angst, tekort en beperkingen te overstijgen en een healing te faciliteren die gebaseerd is op liefde, licht en overvloed.

Er zijn ook duizenden medische professionals over de hele wereld, waaronder doktoren, verpleegkundigen en fysiotherapeuten, die onze trainingen hebben bijgewoond en die nu Reconnective Healing® in hun privé- en ziekenhuispraktijken opnemen. Velen rapporteren dat Reconnective Healing® een toegevoegde waarde heeft voor hun patiënten en dat het hen een alternatief geeft voor, of een krachtige toevoeging is aan operaties en voorgeschreven medicijnen.

Maar nogmaals, elk persoon, ongeacht zijn of haar professionele of familiaire achtergrond, religie of eerdere ervaring met healing, kan dit werk leren en healings faciliteren voor anderen, hun families en zichzelf… zelfs als – en soms juist als – ze geen enkele achtergrond hebben op het gebied van healing!

Posted in: Trainingsprogramma's 2017