Hoe is dit te vergelijken met andere frequenties? Hoe verschilt het van andere vormen van energiewerk die gebruikt worden?

Reconnective Healing® is een eenvoudige, niet-invasieve benadering van healing die iedereen kan aanleren om zichzelf en anderen te hepen. Het is een alomvattende benadering van healing, vrij van rituelen en technieken waaraan talloze energie healingmodaliteiten vandaag de dag aan onderhevig zijn.

Je kunt de RH Frequenties™ niet echt vergelijken met “andere” frequenties omdat er niet echt “andere” frequenties zijn. Volgens wat we het beste kunnen afleiden uit de wetenschappelijke resultaten tot nu toe, lijkt het RH frequentiespectrum alle bekende healingsfrequenties die nu bestaan, te bevatten of behelzen, plus daarbij nog veel, veel meer wat hier nog niet gezien is.

Dit wordt gezien als onderdeel van de reden dat je vaak niet terug hoeft te komen voor meerdere sessies, zoals vaak het geval is met “energie healing” therapieën of technieken, omdat pure healing niet langer duurt dan een knip met de vingers, een moment van verbinding, en vaak onmiddellijk gebeurt. Het is aan de persoon die de healing ontvangt hoeveel sessies er nodig zijn om te kiezen de healing te kunnen accepteren. Sommigen zullen verkiezen om meer dan één sessie te doen. Er wordt meestal gesuggereerd om tussen één en drie sessies te doen. Daarna loslaten en de healing de kans geven om zich te blijven transformeren.

Posted in: Healing sessies