Moet ik een sessie doen voor ik naar het trainingsprogramma kan gaan? Ook als ik al practitioner ben?

Iedereen die de status van Reconnective Healing Foundational Practitioner wil behalen, dus Level II wil doen, moet op enig moment voorafgaand aan het trainingsprogramma, eens een Reconnective Healing® sessie hebben ervaren (als cliënt dus). Dat geldt dus óók voor mensen die de vernieuwing (renewal) doen. Dit hoeft geen nieuwe sessie te zijn, als je het ooit maar eens hebt meegemaakt.

De reden hiervoor is dat de organisatie het belangrijk vindt dat iedereen die dit werk professioneel gaat aanbieden, zelf óók weet wat het is om een sessie van A tot Z te ervaren. Degene die de sessie voor je heeft gedaan moet iemand zijn die zelf RHFP is. Ook moet er sprake geweest zijn van ‘fair financial exchange‘ (dus eerlijke financiële uitwisseling). Met andere woorden, je hebt voor de sessie betaald, of er is op een andere manier sprake geweest van een uitwisseling die een evenredige financiële waarde heeft vertegenwoordigd.

Voor mensen die vernieuwen, lees meer op deze pagina.

Wanneer komt er een RCPP (voorheen Level III)?

Op dit moment staat er nog geen Reconnection-Certified Practitioner Program (RCPP, voorheen Level III genaamd, waarin je leert hoe je The Reconnection® kunt faciliteren) of opfriscursus voor RCPP gepland in 2017. We verwachten dat deze op korte termijn gepland zal worden, omdat er veel vraag naar is. Stuur een e-mail als je op de hoogte gehouden wilt worden van nieuwe programma’s.

Ik heb Level I/II gedaan. Waarom moet ik het opnieuw doen?

Als je Level I/II vóór 2013 hebt afgerond, kun je ervoor kiezen om door te stromen en je nieuwe titel als Reconnective Healing Foundational Practitioner te behalen. Natuurlijk is dit geen verplichting. Aan de Reconnective Healing Frequenties™ is niks veranderd. De organisatie The Reconnection® heeft de structuur van haar seminars aangepast en de professionele standaard verhoogd. Daarom willen ze iedereen die Level I/II heeft gedaan de kans geven om (met flinke korting) óók die nieuwe titel als Reconnective Healing Foundational Practitioner te behalen.

Mensen die in 2013 de seminars hebben gevolgd hoeven geen vernieuwing te doen, maar kunnen volstaan door een huiswerkopdracht in te sturen. Lees meer op deze pagina.

Vanaf 1 januari 2016 worden alleen Reconnective Healing Foundational Practitioners erkend als professionals door de organisatie. Iedereen die verkiest om de Legacy training niet te volgen, kan nog steeds de frequenties inzetten voor zichzelf, directe familie en huisdieren. Zoals gezegd, de frequenties zijn nog steeds de frequenties en dat kan niemand van je afnemen.

Als je voorheen ook Level III hebt afgerond, en je zou nog steeds The Reconnection® willen kunnen blijven faciliteren, dan ben je verplicht je status als RHFP te behalen en aan te tonen dat je The Reconnection® op de juiste wijze doet.

Voor alle informatie over de vernieuwing, alle regels en stappen, ga naar deze pagina.

Wat leer ik in Level I? Wat leer ik in Level II?

Level I is bedoeld voor mensen die willen kennismaken met de Reconnective Healing frequenties™. Mensen die graag hun eigen leven willen verrijken en gebruik willen kunnen maken van een veilige en wonderbaarlijke manier van zelf-healing. Natuurlijk kunnen na Level I ook je directe familie en huisdieren profiteren van deze helende frequenties.

Naast een live training met Eric Pearl en het trainingsteam kun vanaf maart 2017 nu ook Level I Online volgen! Lees meer over het gemak ervan, en de inhoud op deze pagina.

In Level II wordt je klaargestoomd als professioneel practitioner. Je wordt opgeleid om goed te kunnen praten over Reconnective Healing®, je leert hoe sessies eruit zien en hoe je bijvoorbeeld healing op afstand doet, en je leert met diepgang te werken met de frequenties. Na Level II kun je de titel van Reconnective Healing Foundational Practitioner behalen, en kun je als professional aan het werk met Reconnective Healing®.

Om aan Level II deel te kunnen nemen moet je eerst Level I doen (dat kan zowel live als online). Om naar het Reconnection-Certified Practitioner Program (voorheen Level III genaamd) te kunnen doorstromen, moet je eerst RHFP zijn (dus Level II succesvol hebben afgerond).

Nemen uitsluitend mensen met een achtergrond op het gebied van healing deel aan deze seminars?

We zien dat we een divers publiek van deelnemers voor onze trainingen aantrekken. Natuurlijk hebben sommigen vaardigheden in diverse modaliteiten en soms zijn ze jaren, soms zelfs tientallen jaren, bij zulk werk betrokken geweest. Echter, evenveel of soms méér mensen die deelnemen hebben nooit iets op dit gebied gedaan. Er zijn wereldwijd bijna 90.000 practitioners getraind in dit werk. Ongeveer 25% daarvan zijn dokters, chiropractors, osteopaten, verpleegkundigen, fysio- en massagetherapeuten, psychologen, geestelijken en medisch onderzoekers. Wellicht bestaat nog eens 25% uit practitioners en Master Teachers in de verschillende energie healingstechnieken; Reiki, Johrei, Jin Shin, Qi Gong, Pranic Healing en vele anderen. Deze mensen komen naar ons om hun “technieken” te overstijgen en zich naar niveau’s te begeven waar ze voorheen geen toegang toe hadden. De resterende grove 50% zijn mensen wiens achtergrond ogenschijnlijk ongerelateerd is aan healing, waaronder bankiers, computertechnici, zakelijke leidinggevenden, verkozen politici, schoonheidsspecialisten en sociaal werkers. Met andere woorden, er komen mensen van alle leeftijden en van alle lagen van de bevolking. Iedereen is op zoek naar iets méér, en dit is iets méér, toegankelijk voor iedereen, ongeacht de achtergrond of ervaring. Ongeacht je niveau van ervaring dat je meebrengt, je zult je naar een niveau begeven dat ver af ligt van hetgeen je had toen je binnen kwam, en je zult succesvol functioneren op datzelfde hoge niveau. Echt.

Kan iedereen dit leren?

Iedereen kan dit werk leren. We hebben nog niemand gehad die deelnam aan een trainingsprogramma die niet kon leren hoe de nieuwe frequenties van energie, licht en informatie aan te wenden. De vraag is of ze bereid zijn de traditionele energie healingstechnieken en rituelen gebaseerd op angst, tekort en beperkingen te overstijgen en een healing te faciliteren die gebaseerd is op liefde, licht en overvloed.

Er zijn ook duizenden medische professionals over de hele wereld, waaronder doktoren, verpleegkundigen en fysiotherapeuten, die onze trainingen hebben bijgewoond en die nu Reconnective Healing® in hun privé- en ziekenhuispraktijken opnemen. Velen rapporteren dat Reconnective Healing® een toegevoegde waarde heeft voor hun patiënten en dat het hen een alternatief geeft voor, of een krachtige toevoeging is aan operaties en voorgeschreven medicijnen.

Maar nogmaals, elk persoon, ongeacht zijn of haar professionele of familiaire achtergrond, religie of eerdere ervaring met healing, kan dit werk leren en healings faciliteren voor anderen, hun families en zichzelf… zelfs als – en soms juist als – ze geen enkele achtergrond hebben op het gebied van healing!

Ik wil een healing. Is het beter een privésessie te boeken of kan ik beter aan de training deelnemen?

Het hangt af van meerdere factoren. Allereerst, het zou verstandig zijn deel te nemen aan het trainingsprogramma als je ook interesse hebt om healing voor anderen te brengen. Velen die aan onze trainings deelnemen rapporteren dat ze healings ontvangen, puur en alleen door aanwezig te zijn, alhoewel hun intentie voor deelname is om de healings voor anderen te leren faciliteren. En hoewel we geen specifieke beloftes kunnen doen dat dit voor jou ook het geval zou zijn, is er zeker veel voor te zeggen om een weekend lang te worden ondergedompeld in deze healingfrequenties. Het is belangrijk om dit werk te leren, niet alleen voor de voordelen die het voor jezelf heeft, maar ook voor de gift om dit te kunnen aanbieden om anderen te helpen. Als je enige doel van deelname is om een healing voor jezelf te ontvangen, wil je wellicht liever een privésessie boeken. Als je wens is om, naast jezelf, ook anderen te helpen, dan kan het meest geschikte pad zijn om aan het trainingsprogramma deel te nemen.