Moet ik een sessie doen voor ik naar het trainingsprogramma kan gaan? Ook als ik al practitioner ben?

Iedereen die de status van Reconnective Healing Foundational Practitioner wil behalen, dus Level II wil doen, moet op enig moment voorafgaand aan het trainingsprogramma, eens een Reconnective Healing® sessie hebben ervaren (als cliënt dus). Dat geldt dus óók voor mensen die de vernieuwing (renewal) doen. Dit hoeft geen nieuwe sessie te zijn, als je het ooit maar eens hebt meegemaakt.

De reden hiervoor is dat de organisatie het belangrijk vindt dat iedereen die dit werk professioneel gaat aanbieden, zelf óók weet wat het is om een sessie van A tot Z te ervaren. Degene die de sessie voor je heeft gedaan moet iemand zijn die zelf RHFP is. Ook moet er sprake geweest zijn van ‘fair financial exchange‘ (dus eerlijke financiële uitwisseling). Met andere woorden, je hebt voor de sessie betaald, of er is op een andere manier sprake geweest van een uitwisseling die een evenredige financiële waarde heeft vertegenwoordigd.

Voor mensen die vernieuwen, lees meer op deze pagina.

Wat is het verschil tussen Reconnective Healing® en The Reconnection®?

Zoals we hebben genoemd, is Reconnective healing® een terugkeer naar een optimale staat van balans, en daarmee een optimale staat van gezondheid en evolutie. The Reconnection® is een geaccelereerde uitwisseling van de energie, licht en informatie zoals die wordt gevonden in Reconnective Healing Frequenties™. The Reconnection® is een ervaring die men maar éénmaal in het leven meemaakt, gefaciliteerd in een proces van twee sessies, en dat ons herverbindt met de tijdsloze intelligentiesystemen. Het zal ons vaak op ons levenspad zetten, misschien zelfs sneller dan we in gedachten hadden.

Wat maakt een “goede” practitioner? Zijn sommige practitioners effectiever dan anderen?

Iedereen op onze trainingsprogramma’s blijkt in staat dit werk op hetzelfde niveau te kunnen aanwenden. Ons werk gedurende het weekend is de kunst en gevoeligheid te delen die nodig is voor deelnemers om deze frequenties op hun hoogste potentieel te cultiveren. We denken, echter, dat als er iets is dat een practitioner onderscheidt van anderen, dat het de vaardigheid is om diens ego buitenspel te zetten. In feite, sommige van de grootste healings die we hebben gezien in de loop der jaren traden op in gevallen waar we niets wisten over waar onze cliënt mee te kampen had. Door uit de weg te gaan waren we in staat de healing door te laten komen die het universum beoogd had.

Het is ook belangrijk dat practitioners begrijpen dat Reconnective Healing® en The Reconnection® het meest effectief zijn wanneer ze onafhankelijk van energie healingstechnieken en -modaliteiten worden aageboden. Met andere woorden, practitioners die dit werk op integere manier aanbieden, zijn getuige van dat alle gunstige aspecten van eerder bekende vormen van “energie healing” automatisch en natuurlijk doorkomen tijdens een Reconnective Healing® sessie, zonder dat men deze healing technieken hoeft te “doen” of zelfs maar te hebben geleerd, omdat het Reconnective Healing® spectrum deze al belichaamt.

Realiseer je alsjeblieft dat, net als met medicatie, je Reconnective Healing® practitioner geen specifieke beloftes of garanties kan geven omtrent de resultaten van een healing. Drie mensen kunnen met ogenschijnlijk dezelfde symptomen en dezelfde diagnose binnen komen en drie verschillende sets van resultaten verkrijgen. Het is de persoon, niet die situatie, die reageert en daarom zijn vastgelegde eerdere resultaten relatief betekenisloos als indicator voor waarschijnlijke uitkomsten bij anderen.

De persoon die met je interacteert stuurt de healing niet. De healing wordt gestuurd door God/Liefde/het Universum – kies het woord dat het beste bij je past. De persoon die je selecteert, faciliteert uitsluitend door aanwezig te zijn, neemt deel door uitsluitend te voelen, observeren en luisteren. Er is geen sprake van specialiseren bij Reconnective Healing® omdat het niet de ziekte is die geneest, maar de persoon… en de healing hangt af van wat er gepast is voor die persoon overeenkomstig diens levenspad, wat mogelijk niet correspondeert met hun bewuste wensen. Daarom is het mijn suggestie om een persoon te kiezen met wie je resoneert op basis van wie ze zijn, niet op basis van hun eerdere resultaten of getuigschriften/testimonials. Kies een practitioner die het werk voldoende eigen heeft gemaakt om energie healingstechnieken, externe healingsspullen en uitdossingen te overstijgen en los te laten.

Hoeveel sessies heb ik nodig? Hoe lang duurt het om een healing te krijgen?

Eén bezoek – wellicht zelfs een deel van een bezoek – kan meer dan genoeg zijn. Over het algemeen wordt aangeraden om één tot drie sessies te overwegen. En hoewel elke sessie speciaal is, wordt vaak specifiek iets speciaals gerapporteerd over de derde sessie.

Healings kunnen onmiddellijk optreden. Waar tijd voor nodig kan zijn is voor de persoon om de healing te accepteren. Als je alles wat je zocht hebt ontvangen rondom je eerste tweede of derde sessie, is het tijd om los te laten en de dingen zichzelf te laten ontvouwen. Als je niets hebt gemerkt na je derde sessie, zou Reconnective Healing® niet de gepaste manier kunnen zijn voor jou om datgene waar je naar op zoek bent op dit moment in je leven te ontvangen. Nogmaals, je wilt het mogelijk loslaten en toestaan om zich te laten ontvouwen wat er zich ook maar voordoet. Je kunt kiezen om terug te keren in drie, zes, misschien zelfs achttien maanden. De enige reden waarom je enkele extra sessies zou kunnen overwegen rondom de tijd van je eerste drie is wanneer zich een nieuwe situatie voordoet, of wanneer je duidelijke, herkenbare en consistente verbeteringen hebt ervaren tijdens de eerste drie sessies en het erop lijkt dat er een beetje meer te behalen is. Dan kun je enige meerdere sessies overwegen. Daarna, opnieuw, laat je het los en geef je het de gelegenheid zich te ontvouwen. Reconnective Healing® gaat niet over herhaaldelijke bezoeken of het “bijhouden”. Je hebt geen “wekelijkse” sessies of continue bezoeken aan een practitioner nodig. Zodra je je sessie(s) hebt gehad, bezit je je verandering, jouw healing, jouw evolutie. Niemand kan het van je afnemen. Nooit.

Ik wil een healing. Is het beter een privésessie te boeken of kan ik beter aan de training deelnemen?

Het hangt af van meerdere factoren. Allereerst, het zou verstandig zijn deel te nemen aan het trainingsprogramma als je ook interesse hebt om healing voor anderen te brengen. Velen die aan onze trainings deelnemen rapporteren dat ze healings ontvangen, puur en alleen door aanwezig te zijn, alhoewel hun intentie voor deelname is om de healings voor anderen te leren faciliteren. En hoewel we geen specifieke beloftes kunnen doen dat dit voor jou ook het geval zou zijn, is er zeker veel voor te zeggen om een weekend lang te worden ondergedompeld in deze healingfrequenties. Het is belangrijk om dit werk te leren, niet alleen voor de voordelen die het voor jezelf heeft, maar ook voor de gift om dit te kunnen aanbieden om anderen te helpen. Als je enige doel van deelname is om een healing voor jezelf te ontvangen, wil je wellicht liever een privésessie boeken. Als je wens is om, naast jezelf, ook anderen te helpen, dan kan het meest geschikte pad zijn om aan het trainingsprogramma deel te nemen.

Werkt Reconnective Healing® alleen bij fysieke problemen? Werkt het ook bij mentale problemen?

Healing is het terugkeren naar een staat van balans. Elke gezondheidsprobleem is een combinatie van fysieke, mentale, spirituele en emotionele elementen (en waarschijnlijk nog een aantal andere classificaties waarvoor we geen woorden hebben). We classificeren het simpelweg naar de meest vooraanstaande karakteristieken. Reconnective Healing® “behandelt” niet specifiek iets. Als je in de aanwezigheid ervan jezelf toestaat terug te keren naar balans, zoals velen doen, dan doe je dat. Je doet het gewoon.

Wat kan ik verwachten tijdens een Reconnective Healing® sessie of The Reconnection®? Wat is de beste manier om me erop voor te bereiden? Wat kan ik doen om het zo effectief mogelijk te laten zijn?

Elke ervaring van Reconnective Healing® is uniek. Vaak treden de gerapporteerde healings onmiddellijk op in slechts één sessie. Soms duurt het iets langer voor de healing zich ontvouwt. Als je geluk hebt, komt je healing in de vorm die je gehoopt had; als je écht geluk hebt, komt het in een vorm waar je niet eens aan gedacht had, één die het universum speciaal voor jou in gedachten had.

Healings kunnen in alle vormen optreden. De beste manier om de healing toe te staan is door in een verwachtingsvolle staat te zijn, zonder specifieke verwachtingen of hechting aan het eindresultaat.

Wees in een ontspannen atmosfeer, lig op je rug op een massagetafel of welke andere comfortabele inrichting je dan ook gekozen hebt, doe je ogen dicht en neem waar. Uitsluitend waarnemen. Observeer. Word zowel de observeerder als de geobserveerde. Onttrek je deelnemende gedachtenproces en observeer simpelweg als er iets waar te nemen is, zowel als wanneer er niets waar te nemen is. Lig daar en laat het los, alsof je simpelweg wat onverwachte rusttijd hebt.

Ik zou niet suggereren om je hoofd leeg te maken of nergens aan te denken. Per definitie hebben mensen moeite met het concept om nergens aan te denken. Het verstand gaat altijd door. Ik stel voor dat je simpelweg waarneemt wat er zich ook maar aan je aandacht aandient. Dit geeft je iets te doen en heeft de neiging de spanning te verminderen die vaak optreedt als je probeert nergens aan te denken en dan vaak op te merken dat je niet weet hoe dat moet. Plaats je aandacht in je lichaam en sta het toe om door je heen te reizen. Door te observeren wat je ook maar als ongewoon gewaarwordt, heb je genoeg om je geest mee bezig te houden zonder te verzanden in hoe het “zou moeten” of juist “niet zou moeten”.

Adem niet op een speciale manier, visualiseer geen ontspannende scènes of gewenste resultaten, mediteer niet, repeteer geen mantra’s, stil of anderszins, en “doe” niets anders dan ik al heb genoemd waarvan je zelf of iemand anders denkt dat het zal “helpen”. Dat doet het niet. Het zal simpelweg hetgeen wat je in je eentje kan doen tot uitwerking hebben en interferen met de mogelijkheid om van de volwaardigheid en realiteit van de ervaring te kunnen genieten. En als dat het geval is, kun je net zo goed thuis blijven. Wanneer je bereid bent om los te laten en geen poging doet om te “sturen” of de ervaring te versterken, wanneer je ego voldoende uit de weg is zodat je niet probeert om van iets moois nog mooier te maken (de “lelie vergulden”), dan ben je klaar om te ervaren wat Reconnective Healing® anders maakt, wat The Reconnection® echt maakt.

Hoe is dit te vergelijken met andere frequenties? Hoe verschilt het van andere vormen van energiewerk die gebruikt worden?

Reconnective Healing® is een eenvoudige, niet-invasieve benadering van healing die iedereen kan aanleren om zichzelf en anderen te hepen. Het is een alomvattende benadering van healing, vrij van rituelen en technieken waaraan talloze energie healingmodaliteiten vandaag de dag aan onderhevig zijn.

Je kunt de RH Frequenties™ niet echt vergelijken met “andere” frequenties omdat er niet echt “andere” frequenties zijn. Volgens wat we het beste kunnen afleiden uit de wetenschappelijke resultaten tot nu toe, lijkt het RH frequentiespectrum alle bekende healingsfrequenties die nu bestaan, te bevatten of behelzen, plus daarbij nog veel, veel meer wat hier nog niet gezien is.

Dit wordt gezien als onderdeel van de reden dat je vaak niet terug hoeft te komen voor meerdere sessies, zoals vaak het geval is met “energie healing” therapieën of technieken, omdat pure healing niet langer duurt dan een knip met de vingers, een moment van verbinding, en vaak onmiddellijk gebeurt. Het is aan de persoon die de healing ontvangt hoeveel sessies er nodig zijn om te kiezen de healing te kunnen accepteren. Sommigen zullen verkiezen om meer dan één sessie te doen. Er wordt meestal gesuggereerd om tussen één en drie sessies te doen. Daarna loslaten en de healing de kans geven om zich te blijven transformeren.

Wat is Reconnective Healing®?

Reconnective healing® (RH) is het terugkeren naar een optimale staat van balans. Het is het resultaat van interactie met het allesomvattende RH spectrum van frequenties dat bestaat uit energie, licht en informatie.

Het eerste basiselement is energie. Energie is alles waar we organisch uit opgemaakt zijn, onze diepste essentie en ons werkelijke fysieke lichaam. Licht is de resonantie in communicatie binnen deze frequenties tussen het universum en onszelf. De informatie komt voort uit de interactie en afstemming op de energie en het licht.

Reconnective Healing® overstijgt traditionele energie helingstechnieken totaal doordat het ons toestaat het concept en benadering van techniek zelf los te laten. Het is geen therapie noch een behandeling, omdat het zich niet op symptomen richt. Het is iets dat veel, veel meer is. Bij Reconnective Healing® diagnostiseren of behandelen we niet. Door simpelweg te interacteren met RH Frequenties™, ontstaan healings die vaak onmiddellijk optreden en vaak levenslang zijn.

Terwijl de wetenschap doorgaat te onderzoeken hoe het precies werkt, is Reconnective Healing® bevestigd en vastgelegd in meer dan een dozijn internationale studies. Wanneer de RH Frequenties™ in harmonie met ons energetisch lichaam werken, bereiken we een vibratie en uitstraling op een hoger niveau van licht. Hiervan is aangetoond dat het ons DNA herstructureert, met als resultaat de uitstraling van meetbare hogere niveaus van bio-fotonisch licht. Stanford Professor Emeritus Dr. William Tiller zegt dat wanneer informatie gedragen door de Reconnective healing frequenties™ wordt geïntroduceerd, het voor coherentie en orde zorgt. Met andere woorden, grotere harmonie en balans in onszelf.