Reconnective Healing® nader belicht

De achtergrondinformatie over Reconnective Healing® omvat de 'technische uitleg' over de energie en frequenties die bij dit werk worden gebruikt en het mogelijke effect daarvan op mens en dier. De toelichting is slechts bedoeld om een beeld te vormen over de huidige ideeën en dient niet te worden gezien als de sluitende verklaring.

Eric Pearl is van mening dat er sowieso voorzichtigheid geboden is bij het geven van verklaringen voor zijn werk. Eén van de redenen daarvoor is het feit dat quantumfysici hebben ontdekt dat materie zich min of meer 'vrij beweegt' totdat de mens er iets 'over vastlegt' (zie kader op deze pagina Niets staat vast!).
In elk geval gaat men er vanuit dat door Reconnective Healing® licht, energie en informatie wordt overgebracht. Wetenschappers vermoeden dat het om een nieuwe vorm van healing gaat, die niet eerder op onze planeet aanwezig is geweest.

 

 

Enorme veranderingen na healingsessies

Survey onder 606 personen, Universiteit van Arizona

Survey onder 606 personen, Universiteit van Arizona

Aan de Universiteit van Arizona is groot onderzoek verricht naar de effecten van Reconnective Healing®. Van de 606 ondervraagde personen gaf maar liefst 48% aan verandering van hun fysiek welzijn te hebben ervaren, 32% van emoties en/of gevoelens, 8% van hun geestestoestand, 7% meldde inter-/intrapersoonlijke veranderingen en 5% spirituele veranderingen.

Opvallend is het hoge percentage verandering van fysiek welzijn, terwijl dat bij The Reconnection® nauwelijks het geval is. Daar ligt de nadruk meer op verandering op het gebied van werk/carriëre/levenspad (41%) en verandering van geestelijk welzijn (27%).

U kunt meer over Wetenschappelijk onderzoek lezen op deze pagina.

 

 

Herstel DNA en energieniveau

Inmiddels is in diverse wetenschappelijke onderzoeken aangetoond dat Reconnective Healing® beschadigd DNA kan herstellen. Eén experiment betrof het herstel van bladeren, waarvan het DNA was beschadigd. Door behandeling met de Reconnective Healing® frequenties trad herstel op. Bij een ander experiment plantten wetenschappers bladeren in potjes. Van de ene helft maakten ze foto's en gaven die mee aan Reconnective Healing® practitioners. Zij kregen de opdracht 4 keer per dag die foto's te 'behandelen' met de frequenties. De bladeren in potjes die geen toevoeging van de frequenties hadden gekregen waren allemaal na 30 dagen dood. De 'behandelde' bladeren van de foto's leefden naar 90 dagen nog steeds. Zelfs een half jaar later, toen het onderzoek al lang was beëindigd leefden die plantjes nog steeds.

 

Bij recent onderzoek van drs. Korotkov werd het energieniveau van Russische Olympische atleten vóór en na Reconnective Healing® gemeten. Het bio-energetische veld van de atleten nam gemiddeld met 17% toe, de balans werd beter en de hersensymmetrie eveneens.

Russische-atleet-voor-na-NL

Verandering bio-energetisch veld voor en na interactie met RH Frequenties bij atleet met gebroken been

Bijzonder bij dit onderzoek was dat toevallig één van de atleten vier dagen eerder zijn been had gebroken en op krukken bij het experiment verscheen. Hij had zeer veel pijn. Gedurende de twee dagen van het onderzoek bracht hij enige tijd op de behandeltafel door en nadien was hij niet alleen in staat om zonder krukken te lopen, maar ook zónder pijn! Hij was heel nieuwsgierig wat zijn artsen daar over zouden zeggen. Zijn arts bleek stomverbaasd over de vooruitgang van zijn genezing. Op de afbeelding hiernaast is te zien hoe het bio-energetisch veld van die atleet na twee dagen bleek te zijn veranderd.

 

 

 

Veranderingen hartslag en hersenactiviteit

Tijdens Reconnective Healing® sessies treedt significante verandering in de hersenen en de activiteit van het hart op bij zowel de cliënt als de practitioner. Dat werd aangetoond met EEG's en ECG's. Onderstaande grafiek geeft de hartslag weer vóór de healing (linker vlak), tijdens de healing (gele vlak) en daarna (rechter vlak). Zowel de hartslag zelf als de variatie daarin werden 'rustiger'.

Hartslag en variatie daarin wordt rustiger tijdens interactie met Frequenties

Hartslag en variatie daarin wordt rustiger tijdens interactie met Frequenties

 

Quantumfysici:

Niets staat vast!

Quantumfysici stellen dat de werkelijkheid nog niet ‘vastgelegd’ zolang die niet is waargenomen door een toeschouwer. Zo kan een lichtdeeltje (foton) verschillende vormen tegelijk aannemen of zich op verschillende plaatsen tegelijkertijd bevinden, tot op het moment dat er een meting wordt gedaan (oftewel, er iemand ‘kijkt’). In feite is de gedaante nog onbepaald en zijn de verschillende opties nog ‘open’ tot het moment van waarneming. Andersgezegd speelt de waarnemer dan ook een rol in het vastleggen van de werkelijkheid. Onze fysieke werkelijkheid is daarmee subjectief; in elk geval op gebied van subatomaire deeltjes blijken we medescheppers van de wereld om ons heen!

Fotonen-experiment
Een beroemd voorbeeld van deze bevinding is het experiment met een ‘dubbele gleuf’ (double slit), zoals te zien op onderstaande foto.

Fotonen die door dubbele gleuf "geschoten" worden

Fotonen die door dubbele gleuf "geschoten" worden

Als fotonen door een plaat met twee gleuven worden ‘geschoten’ volgen ze een bepaald patroon. Op het moment dat echter een meetinstrument wordt geplaatst (bijvoorbeeld om te zien door welke gleuf de fotonen gaan) verandert het patroon waarmee de fotonen door de gleuven schieten.
Het waarnemen beïnvloedt dus de uitkomst van het experiment, de werkelijkheid staat niet ‘vast’.

ResearchRH

RH science boek